Sisteme Inovative të Tendave Pergola

  1. Kreu
  2. Kompania
  3. Sisteme Inovative të Tendave Pergola

Në sistemet tona, theks i madh është vendosur në rritjen e besueshmërisë dhe funksionalitetit të azhurnimit, në prakticitetin e aplikimit, në lehtësinë e përdorimit dhe në arritjen e një rezultati të lartë estetik në produktin e instaluar përfundimtar.

Në këtë kontekst, ne konsiderojmë si më të rëndësishëm si më poshtë:

Përgola Top Star
Teknologji ekskluzive e prodhimit, mbulimi / hije e ndryshueshme,
me një sipërfaqe të palosshme që tërhiqet në pjesën e sipërme të shinave të saj.

Përgola Persa
Teknologji ekskluzive e prodhimit, ventilim i rregullueshëm
dhe mbulimi / hije, me blinds kanate alumini të pjerrësisë së ndryshueshme.

Mbulesat
Sistemi për mbulimin plotësues të boshllëqeve ndërmjet pergolës dhe ndërtesës së aplikimit. Këto funksionojnë gjithashtu si mbulesa mbrojtëse të materialeve të mbulimit dhe sipërfaqes së hijes kur tërhiqen.

Menu